Наш опрос
Каков Ваш уровень доходов?
Всего ответов: 4423

05.01.2017 | Деньги
Как получить кредит онлайн не выходя из дома?
01.12.2016 | Финансы
Как выбрать профессиональную школу трейдинга?
28.11.2016 | Финансы
Можно ли обучиться трейдингу самостоятельно?
23.11.2016 | Финансы
Кредиты онлайн - посещать банковские учреждения теперь нет н...
Разделы новостей
Недвижимость
Экономика
Финансы
Предприятия
Строительство
Политика
Шоу-бизнес
Общество
Суббота, 30.09.2023, 11:35
Главная » Справочник » Финансы

Ипотека кредитование: словарь ипотечных терминов

Ануїтетні платежі — однакові за величиною періодичні платежі, якими позичальник поступово повертає борг і сплачує відсотки за користування кредитом. Величину ануїтетних платежів визначають на весь термін дії кредиту, який повністю треба повернути останнім ануїтетним платежем.

Житловий іпотечний кредит — кредит, виконання своїх зобов’язань за яким позичальник забезпечує іпотекою нерухомого майна житлового призначення (крім об’єктів незавершеного будівництва), тобто віддає це майно в заставу. Такий кредит можуть видати позичальникові в тому разі, якщо він купує нерухоме майно житлового призначення на ринку нерухомості. До житлових іпотечних кредитів також прирівнюють кредити, видані позичальникові для будь-яких інших потреб, якщо він бере ці кредити, віддаючи в заставу нерухоме майно житлового призначення.

Договір іпотеки — укладений між кредитором і позичальником (майновим поручителем) договір про те, що виконання своїх зобов’язань за цим договором позичальник забезпечує відданим в іпотеку (заставу) нерухомим майном житлового призначення. Договір іпотеки, що його укладають у письмовій формі, обов’язково потрібно засвідчити в нотаріуса.

Іпотекодавець — особа, яка передає нерухоме майно в іпотеку (заставу). Іпотекодавцем може бути власник, який має право відчужувати заставлене майно, а також особа, котрій власник за встановленим порядком передав майно в іпотеку. У ролі іпотекодавця може виступати і сам боржник, і третя особа — майновий поручитель.

Іпотекодержатель (іпотечний кредитор) — особа, якій передають майно в іпотеку (заставу), щоб забезпечити виконання зобов’язань боржника. Передавання майна в іпотеку оформляють іпотечною угодою.

Кредитоспроможність — ймовірна здатність позичальника повністю повернути житловий іпотечний кредит і сплатити відсотки за кредитом протягом встановленого у кредитному договорі терміну.

Кредитна історія — сукупність документально підтвердженої інформації про попередні та наявні грошові зобов’язання позичальника, повноту та вчасність їх виконання. Інформацію можуть зберігати бюро кредитних історій. Таке бюро має статус юридичної особи і провадить лише ту діяльність, яка пов’язана зі збиранням, зберіганням і використанням згаданої інформації.

Кредитний договір — договір між кредитором і позичальником, де визначено, на яких умовах кредитор надає житловий іпотечний кредит і за яким порядком позичальник виконує свої зобов’язання за таким договором. Кредитор — банк або небанківська установа, що надає житловий іпотечний кредит.

Майновий поручитель — особа, котра передає в іпотеку (заставу) належне їй на праві власності майно або інше майно, яким вона має право розпоряджатися і передавати в іпотеку, щоб забезпечити виконання зобов’язань боржника перед іпотекодержателем (кредитором). Метод нарахування відсотків — метод для визначення кількості днів у місяці та в році календарного періоду, за який нараховують відсотки. У банківській практиці України застосовують три такі методи: 1) “факт/факт” (кількість днів у місяці та в році є фактичною); 2) “факт/360” (кількість днів у місяці є фактичною, а в році — умовною, 360 днів); 3) “30/360” (кількість днів у році і в місяці є умовною — 30 і 360).

Оцінювач — юридична або фізична особа, що має право провадити оцінну діяльність згідно з чинним законодавством України.

Позичальник — резидент України, який одержує житловий іпотечний кредит. Позичальник мусить бути право- та дієздатним. Позичальником не може бути особа, що не досягла 18 років. Вік позичальника по закінченні терміну іпотечного кредиту не має перевищувати 65 років. Щоправда, різні іпотечні кредитори встановлюють різні вікові межі для позичальників, тому це питання треба з’ясувати безпосередньо в кредитора. Позичальник мусить мати постійне місце праці, стабільний рівень доходів і бути плато- та кредитоспроможним.

Платоспроможність — здатність позичальника вчасно й повністю виконувати всі грошові зобов’язання, серед них і зобов’язання за житловим іпотечним кредитом. Оцінку такої здатності позичальника перед наданням кредиту здійснюють за методикою, яку застосовує кредитор. На підставі оцінки кредитор визначає максимальний обсяг кредиту, що його він може надати позичальникові. Кредитор також мусить мати достатні підстави вважати, що рівень доходів позичальника принаймні не знижуватиметься протягом усього терміну дії житлового іпотечного кредиту. Плато- та кредитоспроможність позичальника оцінюють і після надання кредиту, якщо істотно змінюється фінансове становище позичальника, зокрема якщо він втрачає джерела доходів, а також допускає прострочення будь-якого платежу за кредитом більше ніж на місяць. У такому разі оцінюють і дію суб’єктивних чинників, що впливають на кредитоспроможність позичальника. Наприклад, кредитор вивчає професійну кар’єру позичальника за останні п’ять років, рівень його освіти та професійного досвіду, фінансове становище працедавця. Інформацію про позичальника можуть зберігати в бюро кредитних історій і згодом надавати її іншому банкові на його запит.

Предмет іпотеки — нерухоме майно житлового призначення, придбане завдяки житловому іпотечному кредиту й передане в іпотеку (заставу) для забезпечення виконання зобов’язань позичальника за цим кредитом, або нерухоме майно житлового призначення, яке належить позичальникові (майновому поручителю) на праві власності і яке він передав в іпотеку, щоб забезпечити виконання зобов’язань за кредитом, виданим для інших потреб, ніж придбання нерухомого майна житлового призначення. Предметом іпотеки можуть бути окремі помешкання у багатоквартирних житлових будинках, житлові будинки, зареєстровані за встановленим у законі порядком як окремі, виділені в натурі, об’єкти права власності. Предмет іпотеки мусить належати позичальникові чи майновому поручителю на праві власності або на праві спільної власності (як у подружжя), і цей факт має підтверджувати свідоцтво про право власності або інший документ, виданий за встановленим у законі порядком. Як предмет іпотеки можна також розцінювати інше нерухоме майно (об’єкт незавершеного будівництва), що стане власністю іпотекодавця після укладення договору іпотеки, за умови, що іпотекодавець документально підтверджує право на те, що у майбутньому він набуде відповідне нерухоме майно у власність. Майно, віддане в іпотеку (заставу), обов’язково потрібно зареєструвати у відповідних державних органах за встановленим у законі порядком незалежно від того, хто є власником цього майна на час укладення договору іпотеки. Передане в іпотеку майно мусить бути вільним від будь-яких обтяжень (попередніх іпотек, арештів, майнових прав тощо), воно не може бути предметом інших договірних зобов’язань або судових позовів. Щодо предмету іпотеки потрібно здійснити професійну оцінку, щоб визначити його ринкову ціну на момент укладення договору іпотеки. Передане в іпотеку майно також належить застрахувати від ризиків випадкового знищення, пошкодження чи псування. Сума страхового відшкодування за договором майнового страхування має бути адекватною вартості предмету іпотеки протягом усього терміну дії іпотечного договору.

Резидент — громадянин України, особа без громадянства або іноземний громадянин, який має постійне місце проживання на території України.

Співпозичальники — декілька позичальників, що уклали кредитний договір і несуть солідарну відповідальність за виконання кредитних зобов’язань. Право власності на житло, яке співпозичальники планують придбати завдяки житловому іпотечному кредиту і віддати в іпотеку, можна оформити на будь-кого з них.

Стандартні вимоги — єдині уніфіковані умови і вимоги до оформлення, надання та обслуговування житлових іпотечних кредитів.

Суб’єкти ринку іпотечного кредитування — банки, позичальники, страхові компанії, оцінювачі, ріелтери, кредитні бюро, юридичні фірми, нотаріуси та інші особи, які беруть безпосередню участь у процесі житлового іпотечного кредитування.

УНІА, або Українська національна іпотечна асоціація — недержавна неприбуткова організація, добровільне та відкрите об’єднання юридичних осіб, котрі прямо або опосередковано провадять діяльність на іпотечному, кредитно-фінансовому ринку, ринку нерухомості та капіталів. УНІА активно співпрацює з органами державної влади та управління (вони є її асоційованими членами) у напрямку становлення прозорого, добре регульованого та повноцінного ринку іпотечного кредитування.


Толковый словарь ипотеки

(русский язык)

А

Аннуитетные платежи — равные платежи, содержащие денежные средства на оплату процентов и частичный возврат кредита. Если кредит погашается аннуитетными платежами, значит, каждый месяц вы будете платить по кредиту одинаковую сумму независимо от того, находитесь ли вы в начале или в конце срока кредита.

Б

БТИ - Бюро технической инвентаризации. Это государственные организации, ведущие техническую документацию на жилые и нежилые помещения. Для проведения сделок с недвижимостью в БТИ получают справки о размерах помещений, инвентаризационной стоимости, поэтажные планы домов и т.п.

В

Вторичный рынок — рынок недвижимости, на котором вы можете приобрести квартиру (или дом), уже находившуюся в собственности другого лица (вы будете, как минимум, вторым собственником).

Выгодоприобретатель — лицо, которое по договору страхования получает от страховой компании страховое возмещение при наступлении страхового случая. Обычно выгодоприобретателем является страхователь, но в ипотечном кредитовании выгодоприобретателем является банк.

Г

Д

Девелоперская компания — то же, что «застройщик» или «заказчик строительства» (заказывает строительный проект, покупает участок земли, согласовывает подвод коммуникаций, организует строительство объекта).

Депозитарий - не совсем правильное название. Имеется в виду либо «хранилище», либо «сейфовая ячейка».

Депозитная ячейка — не совсем правильное название. Имеется в виду «сейфовая ячейка».

Дифференцированные платежи — в отличие от аннуитетных платежей по кредиту, дифференцированные ежемесячные платежи имеют разный размер, уменьшаясь к концу срока кредита.

Договор долевого участия в строительстве — одна из разновидностей договора, по которому вы фактически приобретаете квартиру в строящемся доме.

Договор инвестирования — договор, позволяющий вам фактически приобрести квартиру в строящемся доме. Так как самой квартиры еще нет, то юридически приобрести вы ее не можете, поэтому оформляете эту сделку договором инвестирования. По договору инвестирования вы совместно с другими инвесторами вкладываете средства в строительство дома, что дает вам право по окончании строительства получить в собственность квартиру в этом доме.

Договор инвестиционного вклада — одна из разновидностей договора, по которому вы фактически приобретаете квартиру в строящемся доме.

Договор уступки права требования — одна из разновидностей договора, по которому вы фактически приобретаете квартиру в строящемся доме.

Долевое участие в строительстве — способ приобретения квартиры в строящемся доме. Заключая договор инвестирования, вы принимаете долевое участие в строительстве дома.

Е

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) — государственный реестр, за ведение которого отвечает Федеральная регистрационная служба. Записи в реестре являются единственным официальным подтверждением права собственности на недвижимость.

Ежемесячный платеж — ваши ежемесячные взносы (платежи), которыми вы постепенно возвращаете кредит.

Ж

З

Заемщик — лицо, получающее кредит (клиент банка).

Заказчик строительства — может быть Инвестор или другая компания, уполномоченная Инвестором осуществить строительство дома.

Залог — способ обеспечения по кредиту. Передача недвижимости в залог банку означает, что если вы не сможете вернуть банку кредит, банк получит права на принадлежащую вам недвижимость и сможет продать недвижимость, чтобы вернуть ваш долг.

Залоговое имущество — см. Залоговое обеспечение.

Залоговое обеспечение - имущество, передаваемое в залог (при ипотеке это недвижимость).

Залогодатель — в ипотечном кредитовании «залогодателем» является клиент банка, передающий свою недвижимость в залог банку.

Залогодержатель — в ипотечном кредитовании «залогодержателем» является банк.

Застройщик — может быть Заказчик строительства или другая компания, которая получает в установленном порядке земельный участок под строительство и строит или организует строительство новостройки.

И

Инвестиционный контракт — одна из разновидностей договора, по которому вы фактически приобретаете квартиру в строящемся доме.

Инвестор - компания, инициирующая строительство и осуществляющая основные инвестиции в строительство дома.

Ипотека — передача недвижимости в залог с целью получения кредита. Иногда термин «ипотека» обозначает ипотечный кредит.

Ипотечный брокер — кредитный брокер, специализирующийся на ипотечных кредитах.

Ипотечный кредит — кредит, полученный под залог недвижимости.

К

Капитализация процентов - списание начисленных процентов со счета.

Кредитная история — информация о том, какие кредиты брал заемщик и насколько дисциплинированно он выполнял свои обязательства по погашению кредита.

Кредитный брокер — посредник, за вознаграждение помогающий вам выбрать банк и оформить документы на получение кредита в этом банке.

Кредитор — организация, предоставившая кредит (банк).

Л

ЛИБОР (LIBOR) — это признанный во всем мире индикатор стоимости финансовых ресурсов. По этой ставке крупнейшие банки мира готовы выдавать другим крупным банкам кредиты на Лондонской межбанковской бирже. Аббревиатура LIBOR расшифровывается как London Interbank Offer Rate (лондонская межбанковская ставка предложения).

М

Н

Начисление процентов — вычисление, сколько процентов причитается к уплате.

НД — Наркологический диспансер. Районное медицинское учреждение, на учете в котором состоят лица, имеющие или имевшие заболевания, связанные с наркотической или алкогольной зависимостью.

О

Объект инвестирования — фактически это означает строящуюся новостройку. Это тот объект (дом), в строительство которого вы вкладываете деньги, заключая договор инвестирования.

Органы опеки и попечительства — это государственные административные структуры при городских районных администрациях (Районных Управах). Органы опеки контролируют соблюдение прав несовершеннолетних детей и недееспособных лиц (или лиц с ограниченной дееспособностью). Чтобы совершить сделку с недвижимостью, где зарегистрированы или являются собственниками такие лица, необходимо получить разрешение Органов опеки.

Основная сумма долга — см. Основной долг.

Основной долг - ваш долг банку без учета процентов.

Остаток ссудной задолженности — остаток вашего долга по кредиту.

Оценка недвижимости - определение рыночной стоимости недвижимости (квартиры или дома).

Оценщик — компания, имеющая право оценивать стоимость недвижимости.

П

Первичный рынок — фактически это означает рынок новостроек. Т.е. рынок недвижимости, на котором вы можете приобрести квартиру, еще не находившуюся в чьей-либо собственности (вы будете первым собственником).

Плавающая процентная ставка — процентная ставка, которая может изменяться в течение срока кредита. В качестве базы для определения плавающей ставки по ипотечному кредиту Райффайзенбанк использует ставку LIBOR для кредитов на 1 год.

Платеж — см. Ежемесячный платеж.

ПНД — Психоневрологический диспансер. Районное медицинское учреждение, на учете в котором состоят лица, имеющие или имевшие психические заболевания.

Погасить кредит - означает выплатить основной долг и проценты за пользование кредитом.

Поэтажный план — документ, выдаваемый БТИ, который представляет собой план этажа, на котором находится квартира, в том числе план квартиры.

Предмет залога — см. Залоговое обеспечение.

Процентная ставка — размер процента, который клиент уплачивает по кредиту.

Р

Риэлтор — частное лицо или компания, предоставляющая посреднические услуги по операциям с недвижимостью.

Риэлторское агентство — компания, предоставляющая посреднические услуги по операциям с недвижимостью, или другими словами «агентство недвижимости».

С

Сейфовая ячейка - небольшой индивидуальный банковский сейф, сдаваемый в аренду клиентам банка для хранения наличных денег и других ценностей. Сейфовые ячейки часто используются для проведения сделок с недвижимостью за наличный расчет. См. также Хранилище.

Созаемщик — человек, который вместе с Заемщиком, подписывает кредитный договор. Обычно Созаемщиком выступает супруг(а) Заемщика. Созаемщик вместе с Заемщиком несет солидарную ответственность по возврату долга. При солидарной ответственности банк предъявляет претензии одновременно и к Заемщику, и к Созаемщику.

Солидарный заемщик — см. Созаемщик.

Ссудная задолженность — это ваш долг банку. По мере постепенного погашения кредита ссудная задолженность уменьшается.

Ставка — см. Процентная ставка.

Страхование титула — страхование риска утраты права собственности на недвижимость.

Страхователь — лицо, заключившее со страховой компанией страховой договор, или другими словами, купившее страховой полис.

Страховая премия — это стоимость страхового полиса, которую вы платите страховой компании.

Страховое возмещение — сумма, которую страховая компания выплачивает выгодоприобретателю, если произошел страховой случай.

Страховой полис — страховой договор.

Страховой случай — случай, в результате которого страховая компания обязана выплатить страховое возмещение. Например, если вы застраховали квартиру от пожара, и случился пожар, то пожар — это страховой случай.

Страховщик - страховая компания.

Т

Титул — право собственности на что-либо. В ипотечном кредитовании под «титулом» имеется в виду право собственности на недвижимость.

Титульное страхование — см. Страхование титула.

У

Ф

Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация) — государственный орган, регистрирующий права на недвижимость и сделки с недвижимостью. Федеральная регистрационная служба ведет Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Фиксированная процентная ставка — ставка по кредиту, которая не может быть изменена в течение срока действия кредитного договора.

Х

Хранилище (хранилища ценностей клиентов) - специально оборудованные сейфовыми ячейками кладовые, соответствующие требованиям действующих государственных стандартов.

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Экспликация — дополнение к Поэтажном плану, дающее более детальную информацию о помещении, в частности, точные размеры комнат.

Эффективная процентная ставка — ставка, принимающая во внимание временную стоимость денег. Эффективная ставка рассчитывается с учетом графика погашения кредита и всех уплачиваемых процентов и комиссий. Полученные результаты можно использовать для корректного сравнения предложений разных банков или разных кредитных продуктов одного и того же банка.

Ю

ЯКатегория: Финансы | 29.12.2007
Просмотров: 5369 | Рейтинг: 5.0/1 |


  Бизнес Житомир - обзор сети интернет


Бизнес Житомир © 2007-2023 Новости Украины Используются технологии uCoz